INOWACJE I ROZWÓJ Nasza ambicja

W Milarex jesteśmy dumni z aktywnego promowania zrównoważonego i przystępnego cenowo łososia hodowlanego, jako zdrowego źródła białka dla stale powiększającej się populacji globalnej. Staramy się być wzorcem bezpiecznego i zrównoważonego przetwórstwa łososia.

Thomas Farstad - CEO

Ambicje Milarex w zakresie zrównoważonego rozwoju - Nasz cel

Nasz cel:

Bycie wzorem w zakresie bezpiecznego i zrównoważonego przetwórstwa łososia.

Co to oznacza:

Osiąganie dodatkowych korzyści poprzez pozyskiwanie łososia ze zrównoważonych źródeł i przetwarzanie w najbardziej przyjazny dla klimatu sposób, zgodnie z zasadami etycznego postępowania w biznesie, zapewniając rosnącej populacji zdrową i bezpieczną żywność.

Nasze strategiczne podejście i zobowiązania

Ambicje Milarex w zakresie zrównoważonego rozwoju - cztery kluczowe tematy w naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Wierzymy, że zrównoważone postępowanie w biznesie prowadzi do doskonałych wyników i jest to jedyny sposób na stworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich naszych Partnerów. Sukces w przyszłości osiągną firmy, które służą społeczeństwu dzisiaj. Nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na 4 kluczowych tematach, które obejmują główne priorytety wynikające z oceny materiału.

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest dla nas naturalnym elementem sukcesu firmy i zawsze staramy się działać w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i etyczny, oczekując tego samego od naszych Partnerów biznesowych. Aby zawsze być liderem w praktyce zrównoważonego rozwoju i spełniać nasze ambicje, musimy się rozwijać i podejmować pewne zobowiązania. Poniżej przedstawiamy nasze zasadnicze cele na lata 2020-2025.

Dostosowujemy się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) tak, aby do 2030 roku położyć kres skrajnemu ubóstwu, zmniejszyć dysproporcje i chronić planetę. Cele te zostały opracowane, aby pokierować społeczeństwo, rządy i przedsiębiorstwa do połączenia wysiłków na rzecz zmian w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne dla Milarex Cele Rozwoju Zrównoważonego.

Jak identyfikujemy i ustalamy ważność tematów ESG?

Współpracujemy z naszymi Partnerami:

Zaangażowanie partnerów jest niezbędne zarówno dla rozwoju naszej firmy jak i do osiągania naszych ambitnych celów. Rozumiejąc potrzeby i interesy naszych Kontrahentów, realizujemy strategię, mającą na celu spełnianie ich oczekiwań i nadawanie priorytetu kwestiom, będącym w obszarze zainteresowania naszych Partnerów. Prowadzimy dialog z naszymi Klientami, pytamy ich o to, co jest dla nich ważne, a także analizujemy i uwzględniamy to, co nasi Partnerzy wyrażają poprzez swoje własne działania i publikacje.

Ważne tematy traktujemy priorytetowo

Żyjemy w niepewnym i ciągle zmieniającym się świecie. Rzeczowa ocena pomaga nam zidentyfikować i ustalić priorytety w kwestiach zrównoważonego rozwoju, które mają największe znaczenie dla naszych Partnerów, oraz dla naszej działalności. Dany temat jest istotny dla Milarex, jeśli spełnia dwa warunki. Po pierwsze, znacząco wpływa na naszą działalność w zakresie rozwoju, kosztów lub ryzyka. Po drugie, jest ważny dla naszych Partnerów. Weryfikujemy naszą ocenę, aby mieć pewność, że odzwierciedla ona zmiany w naszej działalności oraz w środowisku zewnętrznym. Główny przegląd zewnętrzny wraz z aktualizacjami odbywa się w cyklach trzyletnich.