LUDZIE I ZESPÓŁ Polityki

Polityki korporacyjne Milarex

Kodeks postępowania Milarex

Kodeks Postępowania firmy Milarex ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Milarex (zwanej dalej jako "Milarex”), dyrektorów oraz członków zarządu Milarex. Grupa Milarex składa się z Milarex AS i wszystkich w całości posiadanych jednostek zależnych, takich jak Milarex sp. z o.o., Milarex Italy, Milarex France, Milarex UK, Arctic Seafood GmbH, ULTCO LLC i innych jednostek zależnych, które mogą stać się częścią Grupy. Niniejszy Kodeks Postępowania ma również zastosowanie do firm, w których Milarex posiada większość praw głosu. Firmy, w których Milarex posiada mniej niż 50 procent praw głosu, zachęcamy do przyjęcia i stosowania Kodeksu Postępowania.

WIĘCEJ

Polityka antykorupcyjna Milarex

Polityka antykorupcyjna Milarex określa obowiązkowe zasady i regulacje w zakresie Korupcji (jak zdefiniowano poniżej) dla wszystkich podmiotów należących do Grupy Milarex. Celem Polityki Antykorupcyjnej Milarex jest zapewnienie, aby wszystkie działania biznesowe Grupy Milarex prowadzone były w sposób etyczny i w zgodzie z obowiązującym prawem i przepisami.

WIĘCEJ

Polityka sankcji gospodarczych

Milarex zobowiązuje się do przestrzegania sankcji gospodarczych przyjętych m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Unię Europejską (UE). Niniejsza Polityka stanowi ramy dla takiego zaangażowania i dotyczy firmy Milarex oraz wszystkich Pracowników. Sankcje gospodarcze to kary handlowe i finansowe stosowane przez jedno lub więcej państw przeciwko wybranemu państwu, przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym. Potencjalne kary za naruszenie przepisów dotyczących sankcji obejmują kary cywilne, firmowe lub osobiste w postaci grzywien i/lub pozbawienia wolności.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

WIĘCEJ

Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC)

Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC) ma zastosowanie dla wszystkich dostawców Grupy Milarex (zwanej dalej „Milarex”). Grupa Milarex składa się z Milarex AS i wszystkich posiadanych jednostek zależnych, takich jak Milarex Sp. z o.o., Milarex Italy, Milarex France, Milarex UK, Arctic Seafood GmbH, ULTCO LLC i innych jednostek zależnych, które mogą stać się częścią Grupy.

WIĘCEJ

Polityka środowiskowa

„MILAREX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania wyrobów rybnych. Mając na uwadze, iż zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju Naszej firmy na rynku, dbamy o stan otaczającego nas środowiska naturalnego.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa 2021

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

WIĘCEJ

Monitoring

Klauzula informacyjna pełna dotycząca stosowania systemu monitoringu wizyjnego przez administratora dla osób przebywających na terenie zakładu produkcyjnego „Milarex” sp. z o.o.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa 2022

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2022.

WIĘCEJ