LUDZIE I ZESPÓŁ Polityki

Polityki korporacyjne Milarex

Kodeks postępowania Milarex - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Kodeks Postępowania firmy Milarex ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Milarex (zwanej dalej jako "Milarex”), dyrektorów oraz członków zarządu Milarex.

WIĘCEJ

Polityka antykorupcyjna Milarex - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Polityka antykorupcyjna Milarex określa obowiązkowe zasady i regulacje w zakresie Korupcji (jak zdefiniowano poniżej) dla wszystkich podmiotów należących do Grupy Milarex.

WIĘCEJ

Polityka sankcji gospodarczych - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Milarex zobowiązuje się do przestrzegania sankcji gospodarczych przyjętych m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Unię Europejską (UE). Niniejsza Polityka stanowi ramy dla takiego zaangażowania i dotyczy firmy Milarex oraz wszystkich Pracowników.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa 2020 - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

WIĘCEJ

Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC) - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Kodeks Postępowania Dostawcy Milarex (SCoC) ma zastosowanie dla wszystkich dostawców Grupy Milarex (zwanej dalej „Milarex”).

WIĘCEJ

Polityka środowiskowa - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


„MILAREX” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania wyrobów rybnych.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa 2021 - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2021.

WIĘCEJ

Monitoring - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Klauzula informacyjna pełna dotycząca stosowania systemu monitoringu wizyjnego przez administratora dla osób przebywających na terenie zakładu produkcyjnego „Milarex” sp. z o.o.

WIĘCEJ

Strategia podatkowa 2022 - V. 2.0


Data publikacji: 21.06.2024


Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Milarex obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy. Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2022.

WIĘCEJ