KLIENCI I JAKOŚĆ Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy (ważne od 01.01.2022)

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych przez „Milarex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pod adresem ul. Grottgera 15, 76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209848, NIP 8392756807, Regon (numer statystyczny) 771483688 („MILAREX”) wraz z innymi podmiotami zawierającymi niniejszą umowę wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą („Kupujący”), w ramach której towary są dostarczane do miejsca ich przeznaczenia z zastrzeżeniem, że OWU nie mają zastosowania do sprzedaży towarów konsumentom.

CZYTAJ WIĘCEJ