Milarex

SALMON VAC

250 - 900 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC - SOCKEYE OR SALMON WITH DILL

250 - 900 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC - CUBES

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SOCKEYE VAC

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC - TROUT

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SALMON VAC - LONG SLICES

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SUSHI SALMON - SKIN PACK

85 - 125 kg
120 mc
5 - 12 pcs
Milarex

SALMON FILLET - SKIN PACK

85 - 125 kg
120 mc
5 - 12 pcs