Milarex

SAUMON SOUS-VIDE

250 - 1.2 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - SAUMON ROUGE (SOCKEYE) OU SAUMON A L ANETH

250 - 1.2 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE

50 - 200 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - CUBES

100 - 200 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON ROUGE (SOCKEYE) SOUS-VIDE

100 - 150 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS ATMOSPHÈRE

50 - 200 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS ATMOSPHÈRE - TRUITE

70 - 150 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS ATMOSPHÈRE - TRANCHES LONGUES

100 g
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - SKIN PACK

100 - 125 g
120 mc
6 - 10 pcs
Milarex

FILET DE SAUMON - SKIN PACK

125 - 150 kg
120 mc
6 - 10 pcs