Milarex

SAUMON SOUS-VIDE

250 - 900 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - SAUMON ROUGE (SOCKEYE) OU SAUMON A L ANETH

250 - 900 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - CUBES

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON ROUGE (SOCKEYE) SOUS-VIDE

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - TRUITE

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - TRANCHES LONGUES

50 - 200 kg
120 mc
5 - 10 pcs
Milarex

SAUMON SOUS-VIDE - SKIN PACK

85 - 125 kg
120 mc
5 - 12 pcs
Milarex

FILET DE SAUMON - SKIN PACK

85 - 125 kg
120 mc
5 - 12 pcs